II. TKRC Yeterlik Değerlendirmesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm faaliyetlerini gönüllülük esası üzerine yürüten TKRCD ve TKRCYK, Yeterlik değerlendirmesi ile isteyen üyelere Kolorektal Cerrahi alanında standartları karşılayacak bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını gösterme fırsatı sunmaktadır.

Objektif değerlendirme ölçütlerine dayalı olarak tasarlanmış yöntemler kullanılarak başvuran adaylar değerlendirilecek ve gereklilikleri yerine getirenlere “TKRC Yeterlik Belgesi” verilecektir.

Beş yıl süreyle geçerli olacak bu belgenin süre sonunda yenilenmesi için ilgililerin tekrar değerlendirme sürecinden geçmesi gerecektir. Bu durum ilgili adayların bilgilerini ve eğitimlerini güncel tuttuklarını göstermek içindir.

İki aşamadan oluşacak bu değerlendirmenin yazılı basamağı 8 Haziran 2024 tarihinde TKRCD merkezinde, sözlü basamağı ise 9 Haziran 2024 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesinde yapılacaktır. 

Başvuru için geçerli olan şartlar,

1- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak eğitim süresini tamamlayarak genel cerrahi uzmanlık belgesini almış olmak ve en az 3 yıl genel cerrahi uzmanı olarak çalışmış olmak. 

2- TKRCD 'Asıl Üye'si olmak.

3- TKRCD Sanal Akademide bulunan Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından zorunlu olarak bildirilen modülleri tamamlayarak online belge almış olmak.  

4- Karnede Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulunun belirlediği sayıda kolorektal cerrahi alanında işlem yapmış olması bunların eğitimini aldığı ve/veya çalıştığı kurum amirinden onaylanmış olmak.

5- Son 6 yıl içinde kolorektal cerrahi alanında uluslararası ve/veya ulusal indekslerce tanımlanan dergilerde yayımlanan en az 3 bilimsel çalışması olmak.

Başvuru için https://yeterlikkurulu.tkrcd.org.tr/basvuru-formu sayfasından ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ve Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Kurulu olarak, uygun şartlara sahip olan adayları bu değerlendirmeye bekliyoruz. 

Prof. Dr. Adil BAYKAN
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Cihangir AKYOL
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulu Genel Sekreteri

 

II. TKRC Yeterlik Değerlendirmesi


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yeterlik değerlendirme tarihleri belli oldu. 

İki aşamadan oluşacak bu değerlendirmenin yazılı basamağı 8 Haziran 2024 tarihinde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dernek binasında (Mecidiyeköy, Alphan İş Hanı, Lati Lokum Sk. Şişli / İstanbul), sözlü basamağı ise 9 Haziran 2024 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi’nde (Topkapı, Davutpaşa Cd. No:4  Zeytinburnu / İstanbul) yapılacaktır. 

 

I. TKRC Yeterlik Değerlendirmesi


Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği I. Yeterlik değerlendirmesi 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. İki aşamadan oluşan bu değerlendirmenin yazılı basamağı 6 Mayıs 2023 tarihinde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dernek binasında, sözlü basamağı ise 7 Mayıs 2023 tarihinde Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapıldı. İlk kez yapılan bu değerlendirmede Dr. Tayfun Bişgin, Dr. Barış Gülcü, Dr. Emre Özoran, Dr. Samet Şahin, Dr. Uğur Topal, Dr. Mehmet Torun ve Dr. Serkan Zenger yazılı ve sözlü basamaklardan başarılı olarak Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Değerlendirme sonucu Dr. Barış Gülcü en yüksek puanı alarak birinci olmuştur. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız. 

FOTOĞRAF GALERİSİ

 

I. TKRC Yeterlik Değerlendirmesi Hakkında Duyuru


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yeterlik değerlendirme tarihleri belli oldu. 

İki aşamadan oluşacak bu değerlendirmenin yazılı basamağı 6 Mayıs 2023 tarihinde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dernek binasında (https://goo.gl/maps/hmXi1N1DmKu57pYaA), sözlü basamağı ise 7 Mayıs 2023 tarihinde Acıbadem Maslak Hastanesi'nde (https://goo.gl/maps/jcva1n4bBzNfin4s9) yapılacaktır. 

Başvuru için gerekli olan şartlar:

 • Dört yıldan fazladır cerrahi uzmanı olarak aktif görev yapmak. 
 • Kolorektal cerrahi alanında bilimsel çalışmaların mevcut olması.
 • Kolorektal cerrahi alanında yapılan bilimsel faaliyetleri takip ettiğini belgelemek. 
 • Cerrahi pratiğinin önemli bir kısmını kolorektal cerrahi oluşturması.
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sanal Akademi programında aşağıdaki belirtilen konuları tamamlamış olmak. (Adayın TKRCD Sanal Akademi programının tamamını tamamlama ve tamamladığına dair sertifika zorunluluğu yoktur, tabloda belirtilen konuları bitirmiş olması yeterlidir.)

Tabloyu görmek için lütfen tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

 

I. TKRC Yeterlik Genel Kurulu Duyurusu


Değerli Üyelerimiz,

XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresinde 02.12.2021’de, saat 18.30-20.00 arasında, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TKRCYK) I. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Toplantı, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu’nun konuşması ile başladı.

Divan başkanlığına Prof. Dr. Ali Akyüz, raportörlüğe Doç. Dr. Metin Keskin ve Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar seçildi.

Açılış konuşmasını Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kurucu Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adil Baykan yaptı.

Tüzük, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kurucu Yeterlik Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Cem Terzi tarafından sunuldu. Sonrasında tüzüğün görüşülmesi ve oylanması yapıldı. Oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon çalışmaları Prof. Dr. Ersin Öztürk, Prof. Dr. Neriman Şengül ve Doç. Dr. Cihangir Akyol tarafından anlatıldı.

Yeterlilik Kurulu Adayları belirlendi. Kapalı oylamaya sunuldu.

 

Oylama sonucunda:

Yürütme Kurulu

 1. Adil Baykan 
 2. Dursun Buğra 
 3. Abdullah Zorluoğlu
 4. Tarık Akçal 
 5. Erhan Akgün 
 6. Tayfun Karahasanoğlu
 7. Tuncay Yılmazlar 
 8. Cihangir Akyol 
 9. M. Cem Terzi - Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulundan atanmış üye

 

Denetleme Kurulu

 1. Tayfun Yoldaş 
 2. Neriman Şengül
 3. Volkan Tümay 

olarak belirlendi.

Divan başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz’ün kapanış konuşması, dilek ve temenniler ile TKRCYK Genel Kurulu sonlandırıldı.

 

I. TKRC Yeterlik Genel Kurulu


TKRC Yeterlik Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Tarih: 2 Aralık 2021

Saat: 18:30 - 20:00

Yer: B Salonu

Gündem:

1. Açılış 

2. TKRCD Başkanı’nın hitabı 

3. Divan Başkanı ve 2 raportör seçimi

4. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kurucu Yeterlik Kurulu Başkanı’nın bilgilendirme konuşması

5. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kurucu Yeterlik Kurulu Genel Sekreter'in tüzüğü okuması

6. Tüzüğün görüşülmesi ve oylanması

7. Çalışma gruplarının raporlarını okuması

8. Yeterlik Kurulu Adaylarının belirlenmesi

9. Seçim 

10. Dilek ve temenniler