Prof. Dr. Adil BAYKAN

TKRCYK Başkanı

 

Yeterlik;  bir  işin  ya da işlemin  gerektiği  gibi  yapılabilmesi  için  eğitim  ve  öğretim yoluyla  kazanılan,  önceden  tanımlanmış,  kritik  değer taşıyan bilgi,  beceri,  tutum ve  davranışların  toplamıdır.

Tıp eğitimini şekillendiren en önemli kişilerden biri olan Sir William Osler, 1885 yılında, Kanada Tabipler Birliği’nin 18. Yıllık toplantısında “ Bir Mesleğin Gelişmesi (On the Growth of a Profession) ” başlıklı konuşmasında “...Yeterlik belgelendirmesi (sertifikasyon), meslek kuruluşlarının en önemli işlevlerinden biridir. Başvuran her adayın uygun özellikler taşıyıp taşımadığı kamu adına belgelendirilir. Bu anlamda yeterlilik kuralları, toplum ve tıp mesleğinin bekçiliğini üstlenmektedirler ve büyük sorumluluk taşırlar...” demiştir. Türkiye’de yeterlik kurullarının kurulması 2000’lerde olabilmiştir. Türk Cerrahi Derneği 2000 yılında Yeterlik Kurulu ile uzmanların belgelendirme işlemlerini, 2006 yılında ise kurum akreditasyonunu başlatmıştır.

Ülkemizde kolorektal cerrahiyi geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Kolon ve    Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)’nin önemli hedeflerinden biri kolorektal cerrahi eğitiminin standartlarını yükseltmek,  kolorektal  cerrahinin bir yan dal haline gelmesini sağlamak, bu sayede insanların kolorektal  cerrahi alanında daha iyi sağlık hizmeti  alabilmelerini mümkün hale getirmektir.  Bu amaçla 2021 yılında TKRCD Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğü ile uyumlu bir şekilde “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TKRCYK)”  kurulmasına karar verilmiştir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizde hem sağlık hizmetinin hem de tıp eğitiminin gelişmesini kendine temel görev edinmiştir. TKRCD yaptığı kongreler, sempozyumlar, kurslar, webinarlar, Sanal Akademi ve verdiği yurtdışı burslar ile ülkemizde kolorektal cerrahinin gelişmesi, günümüz koşullarına uygun halde ve dünya standartlarında uygulanabilmesi için eğitim faaliyetlerini hızla sürdürmektedir.

Yeterlik Kurulu kolorektal cerrahi eğitimi için köşe taşı olacak bir gelişmedir. Yeterlik Kurulu TKRCD bünyesinde,  TKRCD merkez yönetiminden özerk olarak  yapılandırılmıştır. Temel amacı ülkemizde kolorektal cerrahiye gönül vererek, kendilerini bu alanda geliştirmiş üyelerimizin eğitim, bilgi ve tecrübelerinin belirli bir standartta olmasını sağlamak ve bunu değerlendirmektir.

Tüm faaliyetlerini gönüllülük esası üzerine yürüten TKRCD ve TKRCYK, Yeterlik değerlendirmesi ile isteyen üyelere Kolorektal Cerrahi alanında standartları karşılayacak bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını gösterme fırsatı sunmaktadır.

Objektif değerlendirme ölçütlerine dayalı olarak tasarlanmış yöntemler kullanılarak başvuran adaylar değerlendirilecek ve gereklilikleri yerine getirenlere “TKRC Yeterlik Belgesi” verilecektir.

Beş yıl süreyle geçerli olacak bu belgenin süre sonunda yenilenmesi için ilgililerin tekrar değerlendirme sürecinden geçmesi gerecektir. Bu durum ilgili adayların bilgilerini ve eğitimlerini güncel tuttuklarını göstermek içindir.

Modern dünyada hemen her uzmanlık alanında olmazsa olmaz kabul edilen yeterlik faaliyetlerinin  ülkemiz ve kolorektal cerrahi camiası için başarılı olmasını diliyor, en içten saygılarımı sunuyorum.